Beplantning:

Vi udfører alt inden for planteopgaver lige fra løgsætning til plantning af færdigtræer med underjordisk opbinding, beplantninger på støjvolde, læhegn, i staudebede, omkring bassiner ved hele anlægsopgaver

for private, firmaer, boligforeninger og grundejerforeninger

Vi har altid forslag til kreative løsninger til plantevalg, farvesammensætning, opbygning af plantebede osv.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk